ML,MLT

NEW

中空長行程油壓夾盤

尺寸圖
規格書
尺寸圖
ML, MLT中空長行程油壓夾盤尺寸圖
規格書

單位 / mm

型式 / 規格 A B C D E F G H
ML-06 224 173 36 17 160 37.5 20 73
ML-08 265 215 42 17 183 39.5 25 95
ML-10 315 256 61 20 211 43 30 110
MLT-06 224 173 36 17 160 37.5 20 73
MLT-08 265 215 42 17 183 39.5 25 95
MLT-10 315 256 61 20 211 43 30 110
型式 / 規格 I
max.
I
min.
J K L M
max.
M
min.
ML-06 21.05 10.55 12 31 18 39.07 33.46
ML-08 25.05 14.55 14 35 18 47.85 39.66
ML-10 29.05 12.55 16 40 18 61.34 52.06
MLT-06 21.05 10.55 12 31 18 39.07 33.46
MLT-08 25.05 14.55 14 35 18 47.85 39.66
MLT-10 29.05 12.55 16 40 18 61.34 52.06
型式 / 規格 N
max.
P
min.
Q R 通孔直徑[Diameter](mm)
ML-06 Ø11(PCDØ202) 3-M8×1.25P(PCDØ140) 3-M8×1.25P(PCDØ90) M10×1.5P(PCDØ202) 36
ML-08 Ø11(PCDØ243) 3-M8×1.25P(PCDØ170) 3-M8×1.25P(PCDØ120) M10×1.5P(PCDØ243) 42
ML-10 Ø13(PCDØ285) 3-M12×1.75P(PCDØ220) 3-M12×1.75P(PCDØ160) M12×1.75P(PCDØ285) 61
MLT-06 Ø11(PCDØ202) - 6-M10×1.5P(PCDØ145) M10×1.5P(PCDØ202) 36
MLT-08 Ø11(PCDØ243) - 6-M10×1.5P(PCDØ180) M10×1.5P(PCDØ243) 42
MLT-10 Ø13(PCDØ285) - 6-M12×1.75P(PCDØ225) M12×1.75P(PCDØ285) 61
型式 / 規格 活塞面積
(cm2)
柱塞行程
(mm)
爪行程 [直徑]
(mm)
最大靜夾持力
kgf (KN)
最大設定油壓壓力
kgf/cm2 (Mpa)
夾持範圍
ML-06 85 15 10.8 4080 (40) 29 (2.9) Ø20~Ø173
ML-08 154 22 16 5910 (58) 24 (2.4) Ø25~Ø215
ML-10 199 25 18 7540 (74) 23 (2.3) Ø40~Ø256
MLT-06 85 15 10.8 2650 (26) 19 (1.9) Ø20~Ø173
MLT-08 154 22 16 3870 (38) 16 (1.6) Ø25~Ø215
MLT-10 199 25 18 4990 (49) 16 (1.6) Ø40~Ø256